ajutor deces 2024

Ajutorul de deces pentru 2024

Ajutorul de deces pentru anul 2024 s-a majora cu 778 lei si va fi in cuantum de 7.567 lei pentru asigurat sau pensionar sau 3784 lei, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Actele necesare pentru a obtine ajutorul de deces pentru anul 2024:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original si copie);
  • act de identitate al solicitantului (original si copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
  • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
  • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces pentru anul 2024 poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz:

a) soțul supraviețuitor;

b) copilul;

c) părintele;

d) tutorele;

e) curatorul;

f) oricare altă persoană.

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces. sau  prin declarație pe propria răspundere autentificată.

Din toamna aceasta, după cum stabilește noua lege a pensiilor (Legea 360/2023), ajutorul de deces se va acorda și în cazul decesului persoanelor care se asigură cu cel puțin șase luni înainte, indiferent de stagiul de cotizare realizat, dar și în cazul decesului unei persoane aflate în concediul pentru creșterea copilului.

Din toamna viitoare, după cum stabilește noua lege a pensiilor (Legea 360/2023), ajutorul de deces se va acorda și în cazul decesului persoanelor care se asigură cu cel puțin șase luni înainte, indiferent de stagiul de cotizare realizat, dar și în cazul decesului unei persoane aflate în concediul pentru creșterea copilului.

Totodată, plata ajutorului de deces se va putea face și către firme, nu doar către persoane fizice, atâta timp cât fac dovada că au suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Eva Funerare va poate indruma si ajuta in decontarea ajutorului de deces.

Tel. 0765.059.580