eva-funerare locuri de veci

Obtinere loc de veci

Acte necesare pentru obţinerea de locuri de veci ( înainte de deces )

Pentru obtinerea unui loc de veci,  se completeaza  o cerere alaturi de urmatoarele documente, in functie de  urmatoarele situatii :
 • Pe caz de boala grava
  1. copie C.I/B.I. a persoanei bolnave
  2. act doveditor din care sa rezulte ca bolnavul este suferind de o boala grava incurabila
  3. adeverinta de la medicul de familie in care sa scrie ca bolnavul sufera de boala respectiva si certifica faptul ca este incurabila.
  4. cerere cu specificarea cimitirului in care doreste locul de veci

   

 • Varsta inaintata peste 70 ani
  1. copie C.I./B.I.
  2. cerere cu specificarea cimitirului in care doreste locul
  3. declaratie notariala pe propria raspundere ca nu detine alt loc de veci

   

 • Atribuirea unui loc de înhumare (concesiune pe 7 ani)  în caz de deces. Acte necesare : 
  1. certificat de deces (original şi copie) 
  2.  adeverinţă de înhumare (original şi copie) 3.  BI/CI sau paşaport (copie şi original) al solicitantului. 

  Pot solicita un loc de înhumare următoarele persoane:

  1. soţ/soţie supravieţuitor/oare;
  2. rude de gradul I (copiii defunctului);
  3. rude de gradul II ( părinţii defunctului, fraţii şi surorile defunctului);
  4. rude de gradul III( bunicii, străbunicii defunctului);
  5. rude de gradul IV ( unchi, mătuşi, veri primari şi fraţii sau surorile bunicilor defunctului);
  6. alte rude colaterale;
  7. persoane care au avut în întreţinere pe cel decedat vor prezenta contractul de întreţinere (original şi copie) sau în lipsa acestuia, declaraţie pe propria răspundere în formă autentică (notarială) sau dată în faţa unui consilier juridic al instituţiei.

   

 • Acte necesare pentru reconcesionarea locurilor de veci:
  1. bon cimitir  (eliberat de administratorul cimitirului)
  2. ultimul loc de concesionare(daca nu are, sa stie unde se gaseste mormantul in cimitir)
  3. buletinul/cartea de identitate a titularului (daca titularul locului este decedat, urmasul se prezinta cu certificatul de deces al titularului, la administratorul cimitirului)

   

 • Acte necesare pentru transcrierea locurilor de veci:

  Se pot transcrie locurile de veci, de pe titularul decedat pana la rude de gradul IV ascendenti si descendenti

  1. dovada gradului de rudenie (copie certificat de nastere + certificate de casatorie)
  2. declaratie notariala
  3. copie certificat de deces a titularului
  4. copie masă succesorală sau certificat de moştenitor

  Repartiţiile locurilor de înhumare (7 ani) se asigură la secretariatul instituţiei din Intrarea Serelor, nr.1, Sector 4 .

  Societatea noastra asigura in regim de permanenta servicii funerare complete. Acceptam plata in max. 6 rate fixe fara dobanda.

 • Tel: 0765.059.580 / 021.555.6770