Ajutorul de deces pentru anul 2023

Ajutorul de deces pentru anul 2023 se va majora cu 694 lei si va fi in cuantum de 6789 lei de la 6095 lei pentru asigurat sau pensionar sau 3394.5 lei, unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Actele necesare pentru a obtine ajutorul de deces pentru anul 2023:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original si copie);
  • act de identitate al solicitantului (original si copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
  • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
  • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces pentru anul 2023 poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz:

a) soțul supraviețuitor;

b) copilul;

c) părintele;

d) tutorele;

e) curatorul;

f) oricare altă persoană.

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces. sau  prin declarație pe propria răspundere autentificată.