Actele de deces pentru persoanele repatriate

In situatia in care aveti un eveniment tragic in familie intamplat intr-o tara straina este de preferat sa apelati la o firma de repatriere decedati  specializata si autorizata in acest sens.

Procedura inregistrare deces:

 • Decesul trebuie înregistrat la autorităţile locale din ţara respectivă;
 • Decesul poate fi înregistrat şi la ambasada sau consulatul României din ţara în care vă aflaţi (nu este obligatoriu);
 • Dacă ambasada sau consulatul României sunt notificate despre deces de autorităţile locale, acestea informează imediat Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, care va anunţa familia asupra decesului cetăţeanului român;
 • Înregistrarea decesului la ambasada sau consulatul României permite eliberarea de către ambasadă sau consulat a unui certificat de deces românesc;

Actele necesare eliberarii documentelor de inhumare in Romania

 • Eliberarea certificatului de deces românesc se poate face numai pe baza certificatului de deces eliberat iniţial de autorităţile locale din ţara respectivă şi pe baza altor documente prevăzute de legislaţia română;
 • Certificat constatator al decesului, eliberat de spital;
 • Certificat de îmbălsămare, eliberat de spital;
 • Certificat de deces internațional eliberat de autorități (sau românesc, eliberat în urma constatării decesului la ambasada sau consulatul României din respectivul stat);
 • Pașaport mortuar, eliberat de autorități;

Transcrierea certificatului de deces emis în străinătate

Acte necesare :

 • Certificatul de deces din strainatate ( tradus si legalizat in Romania ) care trebuie corect completat cu toate datele necesare si anume:  nume și prenume, data și locul nașterii, data și locul decesului și numele părinților persoanei decedate. Eliberarea certificatului se va efectua in max. 6 luni de la deces
 • Certificatul de naștere și de căsătorie (dacă e cazul) al persoanei decedate, Cartea de identitate sau pașaportul decedatului
 • Cartea de identitate a solicitantului ( obligatoriu ruda cu persoana decedata )
 • Cerere de transcriere a decesului, completată și semnată.

Documentele mai sus mentionate se depuns in tara,  la Biroul de Evidenta a Populatie aferent ultimului domiciliu al decedatului.

Contact Eva Funerare 0765.059.580