Eliberarea certificatului de deces

Eliberarea certificatului de deces

Certificatul de deces este un act de stare civilă care se eliberează de către S.P.C.L.E.P. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor sau de către primăria unității administrativ teritoriale in a cărei raza s-a produs decesul sau s-a identificat cadavrul.

Termenul de declarare a decesului diferă in funcție de modul in care a avut loc, daca decesul este din cauze naturale termenul este e 3 zile de la data încetării din viată a defunctului, acesta cuprinde ziua decesului cat si ziua in care se face declarația, in situația in care decesul a avut loc din cauze violente, accident, sinucidere sau in cazul găsirii unui cadavru declarația se face in termen de 48 ore din momentul in care se găsește decedatul. In cazul in care termenul de 48 ore este depășit din vari motive este obligatoriu obținerea unei adeverințe de la parchet din raza unității administrativ teritoriale unde s-a produs decesul.

Actele necesare întocmirii dosarului privind eliberarea certificatului de deces:

  • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz copie si original;
  • actul de identitate al decedatului copie si original;
  • actul de identitate al declarantului original si copie
  • dovada legăturii de rudenie ( acte de stare civilă doveditoare privind legătura de rudenie dintre declarant și decedat)

Eva Funerare va poate ajuta si consilia in obtinera actelor de deces.

Tel. 0765.059.580 / 021.555.6770