Ajutor deces 2019

Ajutorul de deces 2019

Cuantumului ajutorului de deces este reglementat în Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 12 martie 2019 și care se aplică începând de astăzi 15.03.2019.

Conform legii  sumele care se vor acorda ca ajutor de deces pentru anul 2019 vor fi:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi 5.163 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani va fi de 2.582 lei.

Actele necesare pentru a obtine ajutorul de deces:

 •     cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 •     certificat de deces (original si copie);
 •     act de identitate al solicitantului (original si copie);
 •     acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
 •     dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
 •     act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
 •     adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Ajutorul de deces va fi acordat  după ce s-au făcut cheltuielile ocazionate de decesul persoanei pentru care se solicită ajutorul privind cheltuielile de deces.

Ajutorul de deces se poate acorda fie pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de moartea salariatului sau pensionarului, fie pentru acoperirea celor ocazionate de moartea unui membru de familie al acestora.

Totuși, în privința membrului de familie, acesta nu trebuie să fie asigurat sau pensionar la data decesului. Mai mult, Legea nr. 263/2010 prevede expres cine este considerat membru de familie, în scopul acordării ajutorului de deces:

 • soțul;
 • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *